De Schoolplaat

Deze boeken laten een prachtige verzameling schoolplaten geïllustreerd door o.a. M.A. Koekoek, J.H. Isings en C. Jetses uit de vorige eeuw zien. Een begrip voor wie onderwijs kreeg d.m.v. deze prachtige platen. Maar vooral nog steeds een genot om naar te kijken.
De begeleidende teksten zijn ontleend aan de originele teksten, die bij de platen aan het onderwijs ter beschikking werden gesteld. Prijs €11,95